Դասարանների քանակ՝ 9

Աշակերտների թիվ՝ 154

Էլեկտրոնային հասցե՝ vardenik1@schools.am

Բանկային Հաշիվ՝  2476603612280000

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդենիկ, Կամո Շահինյան փողոց, շենք 51

Տնօրենի ժ/պ՝  Թաթուլ Մյասնիկի Ալոյան

Հեռախոս՝077381180

 

 

N
ՈՒսումնական հաստատությունը
Կազմակերպա-իրավական  ձևը
Կառուցման տարեթիվը
Նախագծային հզորությունը
Շենքի մակերեսը քմ
Հարկերի թիվը
Տնօրեն Ազգանուն, Անուն
Բջջային հեռախոս
Դասարանների թիվը
Աշակերտների  թիվը
Աշակերտների  թիվը 1-12-րդ
Վարչական աշխատողների թիվը
Մանկավարժների թիվը
Սպասարկող անձնակազմի թիվը
Աշխատողների թիվը ըստ տարիքի
Ջեռուցման ձևը
Վերջին վերանորոգման տարեթիվը
2017թ. բյուջեն  /հազ. դրամ/
Ինտերնետային  կապի առկայությունը  /այո, ոչ/
Համակարգիչների թիվը
Մանկավարժների պահանջարկ
Համակարգիչների  պահանջարկ
1-4 դաս
5-9 դաս
10-12 դաս.
18-34
35-44
45-54
55-64
65 և բարձր
Պիտանի
Ոչ պիտանի
#
Վարդենիկի  N 1 հ/դ
ՊՈԱԿ
1961թ.
220
2007
2
Թաթուլ Ալոյան
077381180
9
64
90
0
154
3
22
7
5
5
7
10
5
էլ.էներգիա
41381,6
այո
6
9
2
2

 

Լիցենզիա

Հ/Հ Ուսումնական հաստատության անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը ՀՀ  ԿԳՆ հրամանի համարը, լիցենզիայի տրման օր, ամիս, տարի,                               սերիա Ա, N
Կրթական ծրագիրը
նախադպրոցական կրթական տարրական հանրակրթական հիմնական հանրակրթական միջնակարգ հանրակրթական
24 <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի Ռ. Հովհաննիսյանի  անվան N 1  հիմնական դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն նախադպրոցական կրթական
28.09.2015թ.
Ա N0083
Տարրական ընդհանուր՝
1-ին աստիճան.
01.07.2010թ.
Ա N0410
Հիմնական ընդհանուր՝
2-րդ աստիճան
01.07.2010
Ա N 0403