Դասարանների քանակ՝ 9

Աշակերտների թիվ՝ 153

Էլեկտրոնային հասցե՝ vardenik1@schools.am

Բանկային Հաշիվ՝  2476603612280000

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդենիկ, Կամո Շահինյան փողոց, շենք 51

Տնօրեն՝  Գյուլնարա Ֆրուդովի Տոնոյան

Հեռախոս՝094704982

 

 

N ՈՒսումնական հաստատությունը Կազմակերպա-իրավական  ձևը Կառուցման տարեթիվը Նախագծային հզորությունը Շենքի մակերեսը քմ Հարկերի թիվը Տնօրեն Ազգանուն, Անուն Բջջային հեռախոս Դասարանների թիվը Աշակերտների  թիվը Աշակերտների  թիվը 1-12-րդ Վարչական աշխատողների թիվը Մանկավարժների թիվը Սպասարկող անձնակազմի թիվը Աշխատողների թիվը ըստ տարիքի Ջեռուցման ձևը Վերջին վերանորոգման տարեթիվը 2017թ. բյուջեն  /հազ. դրամ/ Ինտերնետային  կապի առկայությունը  /այո, ոչ/ Համակարգիչների թիվը Մանկավարժների պահանջարկ Համակարգիչների  պահանջարկ
1-4 դաս 5-9 դաս 10-12 դաս. 18-34 35-44 45-54 55-64 65 և բարձր Պիտանի Ոչ պիտանի
# Վարդենիկի  N 1 հ/դ ՊՈԱԿ 1961թ. 220 2007 2 Տոնոյան Գյուլնարա 94704982 9 74 79 0 153 3 22 7 5 5 7 10 5 էլ.էներգիա 41381,6 այո 6 9 2 2

 

Լիցենզիա

Հ/Հ Ուսումնական հաստատության անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը ՀՀ  ԿԳՆ հրամանի համարը, լիցենզիայի տրման օր, ամիս, տարի,                               սերիա Ա, N
Կրթական ծրագիրը
նախադպրոցական կրթական տարրական հանրակրթական հիմնական հանրակրթական միջնակարգ հանրակրթական
24 <<Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի Ռ. Հովհաննիսյանի  անվան N 1  հիմնական դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն նախադպրոցական կրթական
28.09.2015թ.
Ա N0083
Տարրական ընդհանուր՝
1-ին աստիճան.
01.07.2010թ.
Ա N0410
Հիմնական ընդհանուր՝
2-րդ աստիճան
01.07.2010
Ա N 0403